HAOChN

Autorzy

Rozdział w monografii będzie recenzowany i powinien przedstawić określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy.
Efektem konferencji będzie publikacja naukowa w formie książkowej, artykuły naukowe, opublikowane doniesienia pokonferencyjne, które właściwie upowszechnione przyczynią się do zmiany świadomości społecznej w odniesieniu do terapii pacjenta z chorobą nowotworową, zwłaszcza w aspekcie humanistycznym.
Wszystkie streszczenia wystąpień ustnych i posterów zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w książce abstraktów. Szablon streszczenia jest dostępny pod linkiem. Prosimy o wypełnienie szablonu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pliku szablonu.
Skip to content