HAOChN

Monografia

Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej

redakcja Małgorzata Pasek

Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej, Tarnów 2024, 167 s.

ISBN 978-83-970661-8-2

DOI 10.55225/9788397066182

Pobierz monografię

Choroba nowotworowa jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.

Wprowadzanie wielodyscyplinarnych metod terapii oraz ich skuteczność zmieniło jej status, stała się chorobą przewlekłą. Ta sytuacja znacząco przyczyniła się do wydłużenia życia pacjentów, ale także do pojawienia się nowych problemów tak u chorych, jak i ich najbliższych.

Kruchość, delikatność oraz złożoność sytuacji, w której znajduje się pacjent i jego rodzina, wymaga od osób, z którymi przyjdzie im spotykać się na ich drodze zdrowienia nie tylko gruntownej wiedzy i umiejętności, ale także nieszablonowego podejścia i postawy pełnej humanizmu i zrozumienia.

Parafrazując słynny wiersz Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy, nie ma dwóch takich samych pacjentów, ich historii życia, przebytych ścieżek terapii z pojawieniem się problemów zdrowotnych takich samych i w ten sam sposób przebytych.

Nam medykom, bez względu na doświadczenie zawodowe i długość stażu pracy, nigdy nie będzie dane mieć przekonania, że wszystko wiemy i nie ma sytuacji, która nas zaskoczy. Dlatego tworzenie płaszczyzny wzajemnej wymiany doświadczeń jest dopełnieniem świadomej praktyki zawodowej, opartej o dowody naukowe.

W „świecie raka”, gdy pacjent i jego najbliższa osoba będą w centrum uwagi, gdy ich głos będzie słyszany i zauważony, gdy będzie brany pod uwagę w planowaniu opieki onkologicznej, będzie można oczekiwać, że standardy postępowania są na najwyższym poziomie.

Oddajemy do Państwa rąk monografię Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej. Jest ona uwieńczeniem projektu realizowanego w Akademii Tarnowskiej. Zaprosiliśmy do napisania rozdziałów prelegentów konferencji, która odbyła się 7 września 2023 r. w Tarnowie.

Otrzymaliśmy sześć interesujących artykułów, których tematyka wpisuje się do holistycznego, wielowymiarowego podejścia w opiece wobec pacjenta onkologicznego i jego najbliższych.

W kolejnych rozdziałach prezentujemy streszczenia wszystkich prac oraz przedstawiamy ciekawe zagadnienia onkologiczne w formie posterów.

(M. Pasek, Słowo wstępne)

Skip to content