HAOChN

Zgłoszenie abstraktów

Wszystkie streszczenia wystąpień ustnych i posterów zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w książce abstraktów.

Szablon streszczenia jest dostępny pod linkiem: https://haochn.anstar.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/monografia.pdf

Prosimy o wypełnienie szablonu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pliku szablonu.

  • Abstract submission opens: 16.10.2022
  • Extended abstracts submission: 16.02.2023
  • Accepted abstracts early notification: 10.03.2023
Skip to content