HAOChN

Możliwości publikacji

Efektem konferencji będzie publikacja naukowa w formie książkowej, artykuły naukowe, opublikowane doniesienia pokonferencyjne, które właściwie upowszechnione przyczynią się do zmiany świadomości społecznej w odniesieniu do terapii pacjenta z chorobą nowotworową, zwłaszcza w aspekcie humanistycznym.

Rezultaty w odniesieniu do poszczególnych grup adresatów konferencji i publikacji pokonferencyjnych będą przy tym nieco odmienne.

W przypadku medyków zatrudnionych w oddziałach onkologicznych (onkolog, pielęgniarka onkologiczna, psychoonkolog, rehabilitant) spodziewanym efektem będzie: aktualizacja wiedzy na temat leczenia przeciwnowotworowego, powikłań w chorobie i leczeniu; uświadomienie potrzeb i problemów pacjenta i jego bliskich nie tylko w wymiarze biologicznym, ale przede wszystkim psychicznym, społecznym i duchowym (holistycznym).

Skip to content